Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie:

 

  • Technikum im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie.
  • Branżowa Szkoła I Stopnia im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie.
  • Branżowa Szkoła II Stopnia w Strzelinie.
  • Szkoła Policealna w Strzelinie.
  • Centrum Kształcenia Zawodowego w Strzelinie.
  • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelinie.
  • Stacja Kontroli Pojazdów.

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Podkategorie

W tej części Biuletynu udostępniamy informacje o Branżowej Szkole II Stopnia w Strzelinie.

W tej części Biuletynu udostępniamy informacje o Policealnej Szkole w Strzelinie.

W tej części Biuletynu udostępniamy informacje o Stacja Kontroli Pojazdów.

W tej części Biuletynu udostępniamy informacje o Technikum im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie

W tej części Biuletynu udostępniamy informacje o Branżowej Szkole I Stopnia im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie.