Podstawowe informacje

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: o statusie prawnym, danych teleadresowych, danych ułatwiających kontakt i jej komórkami organizacyjnymi.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest samorządową jednostką budżetową Powiatu Strzelińskiego.